Promocja książki Pana Zbigniewa Ptasiewicza

Dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej  w Ciechanowie zaprasza na spotkanie promujące książkę Zbigniewa Ptasiewicza pt. „Regierungsbezirk  Zichenau REJENCJA CIECHANOWSKA 1939 – 1945

 18 grudnia  (wtorek) 2012 r. godz. 1700 Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie ul. Warszawska 61     

Zbigniew Ptasiewicz – dr nauk humanistycznych, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zawodowo związany jest jednocześnie z administracją publiczną oraz działalnością akademicką. Był m.in.  członkiem Zarządu Województwa Mazowieckiego, dyrektorem wydziału w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

Obecnie aktywność zawodową dzieli pomiędzy samorząd powiatu ciechanowskiego i Akademię Humanistyczną
im. A. Gieysztora, gdzie jest dziekanem instytutu Wydziału Turystyki, Hotelarstwa i Promocji Środowiska.

Oprócz współczesnej problematyki rozwoju regionalnego
i lokalnego interesuje się historią i dziedzictwem kulturowym Mazowsza. Bada m.in. działalność mazowieckich
towarzystw kultury oraz historię i współczesność ziemi ciechanowskiej (również regionalne funkcje Ciechanowa). Obecnie pracuje nad monografią województwa ciechanowskiego.

Udostępnij na: