Projekt edukacyjny: Opowiedz nam o naszym mieście, naszym regionie, naszej Małej Ojczyźnie

W Sobotę 19 maja podczas Nocy Muzeów na Zamku Książąt Mazowieckich dobiegł końca projekt edukacyjny pn. „Opowiedz nam o naszym mieście, naszym regionie, naszej Małej Ojczyźnie”, w którym brali udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie pod opieką dydaktyczną Pana Dariusza Bralskiego.

Organizatorem projektu było Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, pod kierunkiem koordynatorki tegoż przedsięwzięcia Agnieszki Magalskiej – Banach. Celem projektu było przede wszystkim wzmocnienie w uczniach poczucia przynależności i więzi z Małą Ojczyzną, popularyzacja wiedzy o regionie, jego historii, dziedzictwie  kulturowym Mazowsza, a także budowanie w nowoczesny sposób postaw patriotycznych wśród uczniów.

W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w kilkudniowych warsztatach, podczas których wzięli udział w konferencjach naukowych i prelekcjach wygłoszonych przez pracowników merytorycznych naszego muzeum. Ponadto poznali ciechanowskie legendy, historię miasta, a na zakończenie odbyli spacer śladami ciechanowskich bohaterów niepodległości. Zajęcia te prowadzone były w bardzo nowatorskich i aktywizujących formach, jak np. gra edukacyjna „Omnibus Regionalny”, „Puzzle skojarzeń” czy tzw. „Krąg wzajemnych opowieści” były wspaniałymi, lekcjami historii i lokalnego patriotyzmu.

 

Do 12 maja br. uczniowie zgodnie z harmonogramem złożyli do muzeum swoje prace. W grupach według założeń projektu wykonali prace będące opowieścią o naszym mieście i regionie.Powstało 6 prac: gra edukacyjna „Mazowiaczek”, książka kucharska promująca regionalne potrawy „Mazowiecki talerz”, prezentacja multimedialna o ciechanowskich bohaterach niepodległości, album o Ciechanowie, program wycieczki rowerowej po Ciechanowie i okolicach oraz przedstawienie legendy„ O nieszczęsnej kasztelanowej”.

 

W Zamku, podczas Nocy Muzeów uczestnicy projektu  zaprezentowali  wyniki swojej pracy  przed zgromadzoną publicznością. Prace były bardzo atrakcyjne. Uczestnicy  otrzymali nagrody książkowe, zaś Pani Dyrektor SP Nr 4 Barbara Kamińska odebrała dyplom dla szkoły za udział uczniów w projekcie.

Udostępnij na: