Prelekcja dr W. Krzyżewskiego „150 lat za klauzurą z klaryskami kapucynkami”

Dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

zaprasza na prelekcję

dr Waldemara Krzyżewskiego
„150 lat za klauzurą z klaryskami kapucynkami”

5 października o 17.00

 budynek ekspozycyjny Muzeum Szlachty Mazowieckiej, ul. Warszawska 61

Historyk z Przasnysza opowie o powstaniu żeńskiej rodziny franciszkańskiej i siostrzanej wspólnocie. Słuchacze dowiedzą się, jak wygląda życie za klauzurą, jak mniszki śpią, kiedy mogą opuścić klasztorne mury, jak wygląda ich codzienny rozkład dnia oraz co wspólnego ma rodzina bł. Jerzego Popiełuszki
z zakonem.

Czystość, ubóstwo i posłuszeństwo pomogły zakonnicom przetrwać trudne czasy II wojny światowej.
W 1939 r. Przasnysz, w ramach Prus Wschodnich, został przyłączony do regencji ciechanowskiej ze stolicą w Ciechanowie (Zichenau). W oczekiwaniu na najgorsze zostały one wywiezione do obozu karnego Soldau (Działdowo)

Spotkanie będzie połączone z promocją książki Donaty Koski OSC Cap „Życie ukryte przed światem. Dzieje klarysek kapucynek z Przasnysza – 150 lat istnienia zakonu” oraz otwarciem czasowej wystawy z klasztornymi eksponatami oraz poświęconej bł. Honoratowi Koźmińskiemu w setną rocznicę jego śmierci – „ „Chcę być święty z jakąkolwiek bądź ofiarą. Ojciec Honorat Koźmiński 1829-1916” ze zbiorów Muzeum Historycznego w Przasnyszu.  Rok 2017 został uchwalony przez Sejm Rokiem Ojca Honorata Koźmińskiego.

Dr Waldemar Krzyżewski – (ur. 13 lipca 1953 r. w Przasnyszu) – społecznik, kolekcjoner, lekarz weterynarii i pasjonat historii. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu i Wydziału Weterynaryjnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 1994 r. uzyskał stopień doktora nauk weterynaryjnych na podstawie pracy „Historia weterynarii Ziemi Przasnyskiej w XIX i XX wieku”. Od skończenia studiów, do dziś wykonuje zawód weterynarza. W latach 19891990 sprawował urząd Naczelnika Miasta Przasnysza, następnie przez cztery lata był radnym miejskim  i przewodniczącym Komisji Rolnictwa RM. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej w latach 19861991 i 20012011 (obecnie członek Zarządu TPZP). Inicjator budowy wielu pomników w Przasnyszu i okolicach, współpracował przy tworzeniu Galerii Św. Stanisława Kostki w Rostkowie (2000). Jest właścicielem prywatnego Muzeum Weterynarii. W 1997 r. wydał Listy z Syberii. W 2004 r. odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej. Laureat Medalu Stanisława Ostoi-Kotkowskiego za rok 2012 w kategorii Medal Honorowy. Kolekcjonuje także historyczne pamiątki. Jest kolegą szkolnym autorki książki „Życie ukryte przed światem…”.

Donata Koska OSC Cap –  (Jadwiga Koska) – jest mniszką klauzurową w klasztorze klarysek kapucynek w Przasnyszu. Urodziła się 13 października 1953r. w Przasnyszu, jako pierwsze dziecko Zygmunta Koski i Ireny z Budnych. Rodzice wychowali ją w ewangelicznych wartościach wiary katolickiej – miłości Boga i bliźniego. Uczęszczała do szkoły podstawowej nr 2 i do Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu. W 1972 r. wstąpiła do zakonu kapucynek tzw. Mateczek w Przasnyszu. W 1973 r. rozpoczęła roczny nowicjat i przyjęła zakonne imię siostra Maria Donata od Najświętszego Serca Pana Jezusa. W 1974 r.  w Przasnyszu, na ręce przełożonej matki Teresy Młotkowskiej, złożyła profesję czasową, a w 1979 r. na ręce przełożonej matki Pii Tworzydło, złożyła profesję wieczystą. W 1978 r. w grupie kilku innych sióstr została przez ówczesnego prowincjała kapucynów ojca Pacyfika Dydycza i przełożoną  klasztoru skierowana do pomocy w organizowaniu nowej fundacji zakonu w Brwinowie pod Warszawą. Przebywała tam dwa lata po czym  w 1980 r. wróciła do klasztoru macierzystego w Przasnyszu. Następnie ukończyła Studium Duchowości Franciszkańskiej i pod kierunkiem o. dr Kazimierza Synowczyka, kapucyna, napisała pracę dyplomową pt.: Dzieje klasztoru Sióstr  Klarysek Kapucynek w Przasnyszu, Centrum Duchowości Honoratianum  – Zakroczym 1998. W zakonie, w wolnych chwilach poza modlitwą myślną i brewiarzową,  pracowała w pralni, w ogrodzie, przy zajęciach domowych, a także zajmowała się ręcznym haftem artystycznym i szyciem paramentów liturgicznych (ornaty, stuły, alby, komże). Pełniła też w klasztorze funkcję ekonomki, mistrzyni nowicjatu i radnej w zarządzie wspólnoty. Była także sekretarką przełożonej i kronikarką. W latach 2002-2005 organizowała pierwsze w historii klasztoru rekolekcje powołaniowe dla dziewcząt. Aktualnie archiwistka klasztoru. Siostra Donata ma jeszcze jedną siostrę, która również jest kapucynką w klasztorze w Przasnyszu – s. Alma, i dwóch braci  – Wiesława i Sławomira. Młodsza jej siostra Teresa zmarła w 2015 r. w Warszawie.

„Do klasztornej furty klarysek kapucynek przyprowadziła mnie moja najmłodsza siostra – Tereska. Pożyczała od sióstr książki. Pewnego dnia poprosiła mnie, abym jej towarzyszyła w drodze do zakonu. I tak to się zaczęło…Od III klasy liceum zaczęłam częściej bywać  w kościele sióstr, gdzie w szczególny sposób każdy doświadcza Boga. Kościół jest niewielki, zaciemniony, , skromny, ale piękny….(…) Atmosfera tego miejsca wprowadzała mnie w zamyślenie. Dlaczego, dlaczego, te kobiety opuściły świat i aż tak się od niego odizolowały, całe życie za kratami, za murami… Niesamowite to było dla mnie i jednocześnie ciekawe. Przez dwa lata próbowałam zrozumieć siostry. Nie bardzo mi się to udawało, ale przecież nie wszystko na tej ziemi jest do pojęcia. Pozostała jednak akceptacja sposobu ich życia. Przez kratę nawiązałam z siostrami dobry kontakt. Doświadczyłam ich mądrości, inteligencji, normalnej ludzkiej postawy, serdeczności. Jako 17-letnia dziewczyna, jaką wówczas byłam mogłam z siostrami o wszystkim porozmawiać, o swoich problemach, radościach, upadkach i wzlotach. O szkole, o koleżankach, nauczycielach, wagarach i sukcesach.  Rozmawiały i nie nawracały na siłę, nie straszyły piekłem, nie wciągały do zakonu, przeciwnie – zachęcały do nauki, podjęcia studiów… Ale Chrystus mnie zapraszał: „Zostaw wszystko i pójdź za mną”. Powołanie to tajemnica i sprawa Pana Boga. I łaska – wspomina s. Donata.

W 2017 r. nakładem wydawnictwa „Bernardinum” w Pelplinie ukazała się jej książka „Życie ukryte przed światem. Dzieje klarysek kapucynek z Przasnysza – 150 lat istnienia zakonu”, którą można nabyć przy furcie klasztoru w Przasnyszu.

Publikację będzie można również zakupić 5 października w Muzeum Szlachty Mazowieckiej (koszt – 80 zł). Mniszka zrzekła się praw autorskich i wpływu z ich sprzedaży. Środki ze sprzedaży publikacji trafią do klasztoru. Książka cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Z uwagi na to, że została wydrukowana w niewielkim nakładzie, będzie to ostatnia szansa, aby móc ją  nabyć. Posiadamy ograniczoną liczbę egzemplarzy.

Siostra Donata jest mniszka klauzurową, która tylko w wyjątkowych sytuacjach może opuścić klasztorne mury. Dlatego nie będzie mogła uczestniczyć w spotkaniu, ale połączy się z nami duchowo i zobaczymy ją w specjalnie przygotowanym na tę okazję materiale video, który zostanie wyświetlony.

 

 


 

Udostępnij na: