Prelekcja dr. Marka Piotra Deszczyńskiego i koncert patriotyczny

Zapraszamy Państwa na prelekcję dr. Marka Piotra Deszczyńskiego ” Naczelnik. W przeddzień 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego” 10 listopada (piątek) 2017r.  o godz. 13.00 w budynku ekspozycyjnym przy ul. Warszawskiej 61. W programie spotkania koncert patriotyczny, ” Bo wolność krzyżami się mierzy…” w wykonaniu uczniów uczniów I LO im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie pod kierunkiem historyków Anny i Andrzeja Kamińskich.

dr Marek P. Deszczyński (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego).  Autor prelekcji jest historykiem czasów najnowszych i nauczycielem akademickim, absolwentem Instytutu Historycznego  Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad ćwierćwiecza bada źródłowo dzieje II Rzeczypospolitej, z naciskiem na zagadnienia wojskowe, gospodarcze, dyplomatyczne i kultury. Opublikował drukiem i w internecie ok. 200 pozycji, konsultował wystawy muzealne i scenariusze filmowe. Jego najważniejsze prace to monografie: Ostatni egzamin. Wojsko Polskie wobec kryzysu czechosłowackiego 1938-1939, (2003); Na krawędzi ryzyka. Eksport polskiego sprzętu
wojskowego w okresie międzywojennym,
(2004, współautor) oraz dzieła zbiorowe: Kampania polska 1939 r. Polityka – społeczeństwo – kultura, t.1-2 (2013-2014, współautor i współredaktor), Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1915- 1945, (2016, współautor).

 

 

Udostępnij na: