Polskie Towarzystwo Historyczne

W ramach spotkań PTH O/Ciechanow 18 grudnia 2007 r. w Muzeum przy ul. Warszawskiej 61 odbył sie kolejny wykład
prof. Jerzego Kochanowskiego pt.

„Polska pamięć o przesiedleniach po II wojnie światowej”

Udostępnij na: