Pamięć września. Refleksje na temat wojny obronnej 1939 na Mazowszu

22 września (wtorek) 2009 godz.17:00 w Muzeum prz ul. Warszawska 61 odbył się wykład dr Jolanty Załęczny
„Pamięć września.
Refleksje na temat wojny obronnej 1939 na Mazowszu”

Medalza_1939.jpg
Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939

dr Jolanta Załęczny – z wykształcenia historyk, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, polonistka – ukończyła studia podyplo-mowe na Uniwersytecie Warszawskim, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii najnowszej (UMCS w Lublinie). Pracownik Muzeum Niepodle-głości w Warszawie (kierownik działu edukacji
i promocji) przez wiele lat związana z legionowską oświatą ( nauczyciel historii i języka polskiego), prezes Towarzystwa Przyjaciół Legionowa, autorka artyku-łów o tematyce historycznej i regionalnej na łamach
„Notatek Płockich”, „Kroniki Warszawy”, „Roczni-ków Historii Ruchu Ludowego”, „Rocznika
Legionowskiego”. Autorka „Monografii Towarzystwa Przyjaciół Legionowa”

Udostępnij na: