OŚWIADCZENIE

Oświadczenie

W związku z pojawieniem się na Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie iluminacji świetlnej z grafiką Strajku kobiet, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie oświadcza, że nie mamy z tą inicjatywą nic wspólnego, a iluminacja została umieszczona na obiekcie bez naszej wiedzy i zgody. Nie wyrażamy też zgody na dalsze jej wyświetlanie.

Udostępnij na: