Omnibus regionalny-zakończenie projektu

Dnia 22.11.2019r. podsumowaliśmy projekt edukacyjny OMNIBUS REGIONALNY- GRA EDUKACYJNA -zadanie realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z obszaru EDUKACJA KULTURALNA 2019, którego koordynatorką i pomysłodawczynią jest Agnieszka Magalska – Banach.

Celem projektu było wzmocnienie w uczniach poczucia przynależności i więzi z Małą Ojczyzną, a także popularyzacja wiedzy o regionie – historii, zabytkach i legendach oraz budowanie w nowoczesny sposób postaw patriotycznych.
Do udziału w projekcie zaprosiliśmy uczniów z jednej z ciechanowskich szkół podstawowych.

Zadanie składało się z  dwóch części: merytorycznej oraz warsztatowej. Dzieci poznały najważniejsze zabytki i pomniki naszego miasta z wykorzystaniem specjalnie opracowanej do tego celu mapy.
W efekcie finalnym projektu powstała gra planszowa  pn. Omnibus Regionalny,  którą Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie przekaże zainteresowanym instytucjom nieodpłatnie.

Udostępnij na: