OMNIBUS REGIONALNY- gra edukacyjna

Dnia  16.09.2019r. „rusza” nowy projekt edukacyjny OMNIBUS REGIONALNY- GRA EDUKACYJNA -zadanie realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z obszaru EDUKACJA KULTURALNA 2019. Jego koordynatorką i pomysłodawczynią jest Agnieszka Magalska – Banach.

Celem projektu jest wzmocnienie w uczniach poczucia przynależności i więzi z Małą Ojczyzną, a także popularyzacja wiedzy o regionie – historii, zabytkach i legendach oraz budowanie w nowoczesny sposób postaw patriotycznych.
Do udziału w projekcie zaprosiliśmy uczniów z jedenej z ciechanowskich szkół podstawowych.

Zadanie składa się z  dwóch części: merytorycznej oraz warsztatowej. Dzieci poznają najważniejsze zabytki i pomniki naszego miasta z wykorzystaniem specjalnie opracowanej do tego celu mapy.
Zaplanowane działania potrwają niemal do końca 2019, a w jego efekcie finalnym powstanie gra planszowa dla małych i dużych pn. Omnibus Regionalny. Dzięki projektowi szkoły, świetlice, oraz ośrodki wzbogacą się o kolejne gry planszowe, które Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie przekaże zainteresowanym instytucjom nieodpłatnie.

Udostępnij na: