Ogólnopolski Plener im. Adama K.F. Ciemniewskiego

wystawa poplenerowa „II Ogólnopolski Plener
im. Adama K.F. Ciemniewskiego”
w Dworku Al. Bąkowskiej w Gołotczyźnie.

Udostępnij na: