Ogólnopolski konkurs plastyczny do komiksu „Ciechan”

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie informuje  o pierwszej edycji ogólnopolskiego komiksowego, spersonalizowanego, humorystycznego konkursu plastycznego pt.: „Narysujcie ciekawą postać do komiksu pt. Ciechan”.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Wydawnictwo Kado Studio oraz Coyot Presents zapraszają dzieci i młodzież do udziału w pierwszej edycji ogólnopolskiego komiksowego spersonalizowanego, humorystycznego konkursu plastycznego pt.: „Narysujcie ciekawą postać do komiksu pt. Ciechan”. Celem konkursu jest wspólne współtworzenie komiksu o najważniejszych wydarzeniach w Polsce oraz propagowanie tożsamości patriotycznej wśród najmłodszych. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.

Tematem konkursu jest narysowanie siebie w roli ciekawej postaci, która stanie się inspiracją do komiksu pt. „Ciechan – Dziedzictwo Lechitów”, a nawet finalnie trafi na jego łamy!

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych oraz podopiecznych placówek oświatowo-wychowawczych. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat.

Termin nadsyłania prac rozpoczyna się od 10 października 2017 r.a mija 1 marca 2018 r.         (uwaga! decyduje data stempla pocztowego).

 

Pliki do pobrania:  >Regulamin <, >Zgoda przetwarzanie danych<, >Zgoda rodzica<

 

Wszelakich informacji udziela pomysłodawca konkursu i autor przyszłego komiksu Rafał Kado – tel:721 050 912 , e-mail: wydawnictwo.kadostudio@gmail.com.

 

Szczegóły dotyczące konkursu znajdziesz również stronach:
https://www.facebook.com/Komiks-Ciechan-322837028121922

https://komiks-ciechan.blogspot.com

 

                                                     ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!

 

Udostępnij na: