Ogłoszenie – Wykonanie usługi ochrony fizycznej mienia

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) na realizację zadania pn.:
„Wykonanie usługi ochrony fizycznej mienia i osób oraz monitoringu elektronicznego i serwisowania systemów alarmowych w obiektach Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.”

Link do strony BIP Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie: http://bip.muzeumciechanow.pl

Do pobrania:

SWIZ.pdf

Załączniki_edytowalne.docx

Wzór_umowy.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Udostępnij na: