Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dokumentację techniczną na dworek w Mężeninie – Węgłowice

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykonawcach, których oferty odrzucono i którzy zostali wykluczeni z postępowania oraz SIWZ wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP Muzeum.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego.

Udostępnij na: