Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Rekonstrukcja dworku drobnoszlacheckiego wraz ze spichlerzem w Muzeum w Gołotczyźnie – kontynuacja zadania z 2013 rRealizacja zadania dofinansowana ze  środków MKiDN.  SIWZ wraz z załącznikami na stronie BIP .

Udostępnij na: