Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dnia 23.09.2008 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Wykonanie kompletnego projektu budowlano– wykonawczego adaptacji budynku w Ciechanowie przy ul. Sienkiewicza 79 na magazyny z budową garażu i uporządkowaniem otoczenia wraz
z kosztorysem inwestorskim.

Pełna dokumentacja (SIWZ,OFERTA, ZAŁĄCZNIKI oraz wzór UMOWY) znajduje się na stronie internetowej muzeum w dziale PRZETARGI

 

Udostępnij na: