Ogłoszenie na przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, ul.Warszawska61a

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego

Fiat Palio Weekend Kombi 1,4, rok prod. 1998

cena wywoławcza 3.000,00 zł

Oferty pisemne należy składać w siedzibie Muzeum

w dniu 16.11.2010 r. w godz. 8.00-12.00

Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu o godz. 12.15

Pojazd można oglądać w dniu 15.11.2010 r. w godz. 10.00-14.00 na parkingu Muzeum przy ul. Warszawskiej 61.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w dniu 16.11.2010 r. w godz. 8.30-12.00 w kasie Muzeum.

Jeżeli w dniu 16.11.2010 r. nie wpłynie żadna oferta na piśmie, dnia 17.11.2010 r. o godz. 9.00 odbędzie się przetarg ustny w siedzibie Muzeum.

Udostępnij na: