Oferta pracy – Rzemieślnik specjalista

Dyrektor

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

ogłasza nabór na stanowisko

Rzemieślnik specjalista

 1. Wymagania
 2. dyspozycyjność
 3. prawo jazdy kat. B
 4. uczciwość
 5. dobra organizacja pracy własnej
 6. umiejętność przeprowadzenia drobnych napraw
 7. odpowiedzialność i dokładność w wykonywanych zadaniach

 

 1. Oferujemy:
 2. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 3. Wynagrodzenie wypłacane terminowo, raz na miesiąc
 4. Pakiet socjalny

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
 2. Nadzór nad obiektami i utrzymanie porządku na terenie przed obiektami należącymi do Muzeum;
 3. Wykonywanie innych czynności porządkowych podnoszących estetykę budynku i terenu Muzeum wynikających z potrzeb Muzeum zleconych przez przełożonego;
 4. Wykonywanie drobnych napraw;

 

 1. Wymagane dokumenty
 2. Życiorys (CV) z dołączoną klauzulą o ochronie danych osobowych
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik

nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

 

 1. Wymagane dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres :

sekretariat@muzeumciechanow.pl, lub składać osobiście w siedzibie Muzeum                 ul. Warszawska 61 a, 06-400 Ciechanów w terminie od 03.06.2020 r. do 15.06.2020 r.,  w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

Nabór na stanowisko Rzemieślnik specjalista -Ciechanów

 

 1. Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie:muzeumciechanow.pl.

 

 1. CV kandydata powinno być opatrzone klauzulą

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zostały wprowadzone do bazy danych Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i były przetwarzane w celach związanych z naborem pracowników, na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kwestionariusz do pobrania:

https://msmciechanow.nazwa.pl/muzeum/wp-content/uploads/2019/08/Kwest.-dla-ubiegającego..doc

Udostępnij na: