Oferta pracy – Pracownik sekretariatu

Stanowisko:  Sekretarka
(umowa na zastępstwo)

Opis stanowiska:
obsługa sekretariatu Muzeum;
obsługa centrali telefonicznej;
prowadzenie bieżącej dokumentacji;
obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej (poczta tradycyjna i elektroniczna);
przygotowywanie podstawowych pism urzędowych;
obsługa urządzeń biurowych;
przestrzeganie prawidłowego obiegu dokumentów zgodnego z obowiązującymi procedurami;
inne zlecone prace z zakresu administracji.
Wymagania:
wykształcenie minimum średnie;
umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
umiejętność pracy w zespole;
dobra organizacja pracy własnej;
sumienność, odpowiedzialność;
wysoka kultura osobista;
mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
Oferujemy
Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
Wynagrodzenie wypłacane terminowo, raz na miesiąc
Pakiet socjalny
Wymagane dokumenty
Życiorys (CV) z dołączoną klauzulą o ochronie danych osobowych
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik
nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

Wymagane dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres:
sekretariat@muzeumciechanow.pl, lub składać osobiście w siedzibie Muzeum ul. Warszawska 61 A, 06-400 Ciechanów w terminie od 25.06.2020 r r. do 30.06.2020 r..

Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie:www.muzeumciechanow.pl.

CV kandydata powinno być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zostały wprowadzone do bazy danych Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i były przetwarzane w celach związanych z naborem pracowników, na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Kwestionariusz osobowy

 

Udostępnij na: