Oferta pracy: Pomocnik muzealny – Gołotczyzna

Dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie ogłasza nabór na stanowisko

POMOCNIK MUZEALNY

 1. Wymagania
 2. dyspozycyjność
 3. gotowość do pracy weekendowej
 4. uczciwość
 5. dobra organizacja pracy własnej

 

 1. Oferujemy:
 2. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 3. Wynagrodzenie wypłacane terminowo, raz na miesiąc
 4. Pakiet socjalny

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
 2. Prace porządkowe na terenie zabytkowego parku w Gołotczyźnie.
 3. Utrzymanie w czystości i porządku pomieszczeń w obiektach Muzeum oraz znajdujących się w nich sprzętów i urządzeń zgodnie z wymogami higieny.
 4. Wykonywanie innych czynności porządkowych podnoszących estetykę budynku i terenu Muzeum wynikających z potrzeb Muzeum zleconych przez przełożonego.

 

 1. Wymagane dokumenty
 2. Życiorys (CV) z dołączoną klauzulą o ochronie danych osobowych
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik

nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

 

 1. Wymagane dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres :

sekretariat@muzeumciechanow.pl, lub składać osobiście w siedzibie Muzeum

ul. Warszawska 61 a, 06-400 Ciechanów w terminie od 08.04.2019 r. do 18.04.2019 r.,  w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

Nabór na stanowisko Pomocnik muzealny-Gołotczyzna

 

 1. Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie: muzeumciechanow.pl.

 

 1. CV kandydata powinno być opatrzone klauzulą

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zostały wprowadzone do bazy danych Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i były przetwarzane w celach związanych z naborem pracowników, na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kwestionariusz osobowy – do pobrania

Udostępnij na: