Odczyt

25 lutego (czwartek) 2010r. o godz. 17:00 W Muzeum
przy ul. Warszawskiej 61 odbył się odczyt Sławomira Kordaczuka
pt. „Podlaskie ślady broni V1 i V2”.

Udostępnij na: