„Oczy i uszy szeroko zamknięte – wycieczka wielozmysłowa po Muzeum”

Dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie zaprasza od 15 października 2016 roku na zwiedzanie  zmodernizowanych wystaw stałych w ramach projektu: „Oczy i uszy szeroko zamknięte – wycieczka wielozmysłowa po Muzeum” do budynku ekspozycyjnego muzeum przy ul. Warszawskiej 61.

Szanowni Państwo,

Jest nam bardzo miło poinformować , że Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie zrealizowało projekt  pt.„ Oczy i uszy szeroko zamknięte -wycieczka wielozmysłowa po Muzeum”, którego celem było dostosowanie wystaw stałych znajdujących się w budynku ekspozycyjnym przy ul. Warszawskiej 61 do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku i słuchu. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego sprzętu multimedialnego m.in. audioprzewodników, audiodeskrypcji, tyflografiki i innym pomocom edukacyjnym zwiedzanie ekspozycji stałych: „Utracony świat… ślady rodzin żydowskich w Ciechanowie do 1942 roku”, „Dawne rzemiosło wsi mazowieckiej w miniaturze”, „Rzeźba ludowa ze zbiorów Heleny i Mariana Przedpełskich” pozwala osobom z dysfunkcją wzroku i słuchu na odbiór sztuki pozostałymi zmysłami. Dzięki realizacji przedsięwzięcia zniwelowaliśmy w naszym Muzeum bariery społeczne, co sprawiło, że staliśmy się miejscem przyjaznym osobom niepełnosprawnym.

Projekt udało się zrealizować dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego

Zapraszamy na konferencje, więcej informacji:

http://szansadlaniewidomych.org/1056,xiv-edycja-reha-for-the-blind-in-poland

 

Udostępnij na: