OBRAZY PRZEMIAN. NIEZALEŻNA SZTUKA POLSKA LAT 80. XX WIEKU – wykład Pana Jerzego Brukwickiego

28 maja (środa) 2014 roku w budynku ekspozycyjnym Muzeum przy ul. Warszawskiej 61  wykład pt: „OBRAZY PRZEMIAN. NIEZALEŻNA SZTUKA POLSKA LAT 80. XX WIEKU” wygłosił Pan Jerzy Brukwicki .Kultura niezależna odegrała ważną rolę w polskiej drodze do niepodległości. Niezależna od decyzji władz politycznych, od wszechobecnej cenzury pomogła społeczeństwu, związanemu z ideami „Solidarności” w pokonaniu trudnych, dramatycznych wydarzeń, ograniczeń i represji. W stanie wojennym i czasie późniejszym wzmacniała ducha narodu, budowała solidarność społeczną i przestrzenie wolności w zniewolonym kraju. Koncerty, spektakle teatralne, występy kabaretowe, recitale piosenek, wystawy, podziemne książki i gazety, kasety wideo, pocztówki i znaczki pocztowe przynosiły nadzieję, tworzyły nowe formy więzi międzyludzkich, wspólnot myśli, wartości i emocji. Stanowiły rodzaj demonstrowania sprzeciwu wobec ówczesnego aparatu władzy i bezpieczeństwa. Dochodziło do niecodziennych spotkań artystów z widzami, z publicznością.W sztuce najważniejszymi kryteriami ponownie stały się dobro, prawda i piękno, a nie ideologia. Obrazy, rzeźby, rysunki, grafiki, plakaty, fotografie stały się świadectwami czasu. Mówiły o godności, sprawiedliwości, dokumentowały i interpretowały społeczne nastroje. Wyrażały sprzeciw wobec represji, przemocy i nietolerancji. Przypominały o wydarzeniach historycznych ukrywanych i fałszowanych przez komunistyczne władze. Poruszały serca i sumienia.

Jerzy Brukwicki

Udostępnij na: