O konserwacji obrazu Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki słów kilka- 2011r.

24 lutego (czwartek) 2011 r. o godz. 17:00 w budynku ekspozycycjnym przy ul. Warszawskiej 61 odbyło się
spotkanie z Panią Dorotą Ignatowicz – Woźniakowską
– głównym konserwatorem w Muzeum Narodowym w Warszawie
W trakcie spotkania sprzedawane były fragmenty płótna dublażowego obrazu „Bitwa pod Grunwaldem” Jana Matejki
w cenie 60 zł.

Płótno dublażowe, utkane w żyrardowskiej firmie Lüdert i Müller w Tomaszowie Mazowieckim, posłużyło zespołowi prof. Bohdana Marconiego do konserwacji obrazu po zniszczeniach w czasie
II wojny światowej. Dublaż wykonany na masę woskowo-żywiczną był integralną częścią obrazu w latach 1948-2010, wzmacniając jego oryginalne podłoże.
Dochód ze sprzedaży fragmentów płótna dublażowego przeznaczony będzie na zakup aparatury badawczej niezbędnej do prowadzenia dalszych prac konserwatorsko-restauratorskich obrazu.

 

Udostępnij na: