„Niesłusznie potępiony. Marsz.Edward Śmigły-Rydz, naczelny wódz w kampanii polskiej 1939 roku”-prelekcja

Dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie zaprasza 18 września 2019r. o godz. 12:00 na prelekcję dr.Marka Deszczyńskiego „Niesłusznie potępiony. Marsz.Edward Śmigły-Rydz, naczelny wódz w kampanii polskiej 1939 roku”.

Spotkanie odbędzie się w Budynku ekspozycyjnym przy ul.Warszawskiej 61.

Dr Marek P. Deszczyński (Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa). Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, historyk i specjalista ds. bezpieczeństwa narodowego, nauczyciel akademicki, współpracownik Muzeum Historii Polski. Bada dzieje najnowsze, wojskowe, gospodarcze, dyplomatyczne i kultury. Interesuje się historią Europy Środkowej oraz Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Autor około 200 publikacji, w tym książek: Historia polityczna świata. Kalendarium Wydarzeń 1945-1995 (współautor i redaktor),Ostatni egzamin. Wojsko Polskie wobec kryzysu czechosłowackiego 1938-1939, Na krawędzi ryzyka.Eksport polskiego sprzętu wojskowego w okresie międzywojennym (współautor), Kampania polska 1939. Polityka – społeczeństwo-kultura, t. 1-2 (współautor i współredaktor), Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1915-1945 (współautor).

Serdecznie zapraszamy na prelekcję.

Udostępnij na: