Nagroda imienia Roberta Bartołda

20 września (sobota) 2008 r. o godz. 17:00 w budynku Muzuem przy ul. Warszawskiej 61 odbyła się uroczystość wręczenia nagrody za 2008 rok wybitnemu ciechanowianinowi, mazowieckiemu regionaliście
i przewodnikowi turystycznemu Panu Janowi Kazimierzowi Korzybskiemu.

P9100002aaA.jpg

Korzybski Jan Kazimierz ur. 23.01.1926 r.
w Lekowie
Naukę pobierał na tajnych kompletach podczas wojny. Maturę ukończył już po wojnie. Jest absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Całe swoje życie zawodowe związał z administracją; najpierw pracował w Urzędzie Gminy w Opinogórze, a następnie zajmował się finansami w PPRN i Urzędzie Wojewódzkim w Ciechanowie.
W latach 1986 – 1990 był zatrudniony w Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie. Jest współzałożycielem
i aktywnym działaczem Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej i Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajobrazowego w Ciechanowie. Przewodnik Turystyczny.
Autor wielu opracowań regionalnych. Laureat Nagrody Franciszka Rajkowskiego za rok 1992. Wielokrotnie odznaczany odznakami
państwowymi, resortowymi i organizacyjnymi.

zobacz galerię

Udostępnij na: