Nagroda imienia Franciszka Rajkowskiego za 2010 rok

22 stycznia 2011 r. o godz, 11:00 w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie przy ul. Warszawskiej 61 odbyła
się uroczystość wręczenia dorocznej nagrody im. Franciszka Rajkowskiego. Ciechanowianinem Roku została Pani Barbara Bielasta z Ciechanowa.

Barbara BIELASTA – bibliotekarka, regionalistka
Urodziła się w 1956 r. w Ciechanowie. Uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 2 im. S. Żeromskiego, a w latach 1971-1975 do Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. Od 1975 r. studiowała w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów w 1979 r., podjęła pracę w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie (obecnie: Powiatowej Bibliotece Publicznej) jako pracownik, a od 1987 r. jako kierownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego i Wiedzy o Regionie. To stanowisko, z którym związana jest od roku funkcja kierownika Biblioteki Regionalnej, zajmuje do dziś. Przez cały okres pracy w Bibliotece, gromadziła, opracowywała i udostępniała książki, czasopisma i inne dokumenty o Ciechanowie i Mazowszu, łącząc pracę zawodową z prywatnymi zainteresowaniami regionalnymi.
Równolegle, w latach 1981-1996 była nauczycielem przedmiotów zawodowych w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Ciechanowie. W ostatnich latach prowadziła też zajęcia na kursach kwalifikacyjnych dla bibliotekarzy, prowadzonych przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Pod jej redakcją zostało wydanych 6 tomów „Bibliografii Województwa Ciechanowskiego”, obejmujących lata 1975-1998, wydanych w latach 1993-2004. Tom 5 został wyróżniony w „Konkursie im. Aleksandra Gieysztora na najlepsze masoviana 2001/2002”. Obecnie jest współautorką „Bibliografii Województwa Mazowieckiego”, wydawanej na płytach CD przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego i udostępnianej na stronie internetowej tej Biblioteki oraz autorką tematycznych poradników bibliograficznych. Od 1996 r. jest członkiem ogólnopolskiego zespołu do spraw bibliografii regionalnej przy Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich.
Jest pomysłodawczynią i głównym organizatorem (od 1997 r.) cyklicznych spotkań „Z Bibliotecznej Półki…”, popularyzujących wiedzę o zasłużonych ludziach Ziemi Ciechanowskiej, wydarzeniach historycznych, zabytkowych obiektach itp. Od roku organizuje też w Bibliotece Regionalnej spotkania z cyklu „Interesuje nas… genealogia” dla osób zajmujących się poszukiwaniem swoich przodków.
Jej prywatne zainteresowania regionalne zaowocowały wydaniem dwóch książek: „Szulmierz i okolice” (2007) oraz „Cyprysińscy na Mazowszu” (2010).
Jest autorką artykułów popularyzujących wiedzę regionalną, Bibliotekę i jej zbiory w prasie lokalnej, w czasopismach bibliotekarskich, na antenie Katolickiego Radia Ciechanów oraz na konferencjach naukowych. W bibliotece i szkołach Ciechanowa i powiatu prowadzi lekcje i pogadanki o tematyce regionalnej.
Przed dwu laty została laureatką nagrody „Wykrzyknik” za 2008 r. – „za twórczy wkład w kulturę Ciechanowa” – przyznanej przez redakcję „Tygodnika Ciechanowskiego”.
Jest członkiem Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego.
W wolnych chwilach, prócz zgłębiania historii północnego Mazowsza, w czym pomocne są lektury, wycieczki, także rowerowe i amatorska fotografia dokumentująca zastaną rzeczywistość, chętnie zajmuje się kwiatami (w domu i ogrodzie), zbiera grzyby i haftuje.
Żona Jerzego i matka 4 dorosłych dzieci: Jolanty, Andrzeja, Pawła i Grzegorza.

 

Udostępnij na: