Nagroda im. Franciszka Rajkowskiego za 2014 r.

24 stycznia (sobota) 2015 r. o godz. 11:00 w  budynku ekspozycyjnym Muzeum przy ul. Warszawskiej 61 odbyła się uroczystość wręczenia nagrody im. Franciszka Rajkowskiego  za 2014 rok,  Pani Zofii Hannie Morawskiej – Tybuchowskiej.

Zofia Hanna Mora14-tybuchowska111wska – Tybuchowska urodziła się w Ciechanowie. Ochrzczona w Gołyminie i ta nazwa zostaje wpisana w metryce jako miejsce urodzenia.
Morawscy w 1936 r. kupują domek przy ulicy Orylskiej 2 w Ciechanowie. Córkę posyłają do prywatnego przedszkola prowadzonego przez panią Różańską. Wojna przerywa to sielankowe dzieciństwo. Rodzina zostaje wypędzona z domu i osiedla się na wsi w Gąskach. Pierwsze nauki pobiera od matki – nauczycielki, która prowadzi tajne nauczanie.
Po wojnie kontynuuje naukę w Szkole Podstawowej Nr 1 i w Liceum Ogólnokształcącym. Po maturze pracuje społecznie w Domu Kultury przy ulicy Warszawskiej 16, a potem otrzymuje angaż. Najpierw jest sekretarką, potem instruktorem oświatowym. W 1956 r. zostaje zwolniona z pracy, podejmuje studia na wydziale filologii polskiej w nowopowstałym Studium Nauczycielskim w Ciechanowie. Po ukończeniu dostaje przydział do pracy w Szkole Podstawowej nr 1 w Ciechanowie. Wydział Oświaty i Kultury w Ciechanowie powołuje ją do pełnienia funkcji w Powiato-wym Ośrodku Metodycznym najpierw na stanowisku in-struktora Ogniska Metodycznego Zajęć Pozalekcyjnych, a później instruktora Ogniska Języka Polskiego. W tym czasie rozpoczyna również studia na wydziale
filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Od marca 1960 r. zostaje zatrudniona na pół etatu na stanowisko instruktora Gabinetu Metodycznego. Zwalnia się w 1964 r., aby ponownie podjąć pracę w Powiatowej Poradni Metodycznej z dniem 01.01.1967 r.. W tym samym roku od września zostaje dyrektorem Powiatowego Domu Kultury. Pełni tę funkcję do 31.12. 1975 r. Pracując w Domu Kultury kończy kurs lalkarski organizowany przez Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, zdaje również egzamin i zdobywa uprawnienia do pracy w amatorskim ruchu artystycznym w charakterze instruktora teatru kategorii I. Pracując w Domu Kultury jednocześnie od 01.09.1970r. do 30.06.1975r. pro-wadzi zajęcia w Państwowym Studium Kulturalno-Oświatowym i Bibliotekarskim w Ciechanowie w zakresie metod pracy,
Od 02.01.1976 r. do 07.06.1978 r. pełni obowiązki zastęp-cy dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Ciechanowie. Dalszą pracę zawodową przerywa jej poważna choroba. Pierwsza operacja serca jest nieudana i uniemożliwia dalszą pracę. Druga przywraca nieco życiu.
Otrzymała następujące odznaczenia:
Złoty Krzyż Zasługi
Złotą Odznakę za zasługi dla Województwa Warszawskiego
Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego
Zasłużony Działacz Kultury
Zasłużony dla Kultury Polskiej

 

Udostępnij na: