Muzeum poszukuje pamiątek z Gminy Sońsk

Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie w 2018 r. organizuje wystawę, nt. „Gołotczyzna w starej fotografii”. W związku z tym, zwracamy się prośbą do wszystkich obecnych i byłych mieszkańców Gminy Sońsk o udostępnienie zdjęć dotyczących szkół rolniczych oraz miejscowości Gołotczyzna i Sońsk. Warto zajrzeć do domowych archiwów i albumów, by powspominać dawne uroczystości państwowe, szkolne, rodzinne, czy  wycieczki po gołockim parku. Interesują nas również obiekty architektoniczne i uwieczniony na kliszy cmentarz parafialny. Zapraszamy do udostępnienia tych tematycznych wizerunków, w formie oryginalnej lub skanów. Najciekawsze będą prezentowane na wspominanej ekspozycji. Oryginały zostaną zwrócone właścicielom.

Prosimy o przesyłanie zdjęć drogą elektroniczną na adres: golotczyzna@muzeumciechanow.pl,  pocztą tradycyjną – Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, ul. Al. Świętochowskiego 16,
Gołotczyzna, 06-400 Sońsk, lub osobiście w naszej placówce do dnia 31 marca 2018r.

Muzeum w ten sposób  chce przypomnieć, że Gołotczyzna to piękne i ważne  miejsce w naszym kraju, zarówno dawniej, jak i dziś.

 

Udostępnij na: