Moja Przygoda w Muzeum konkurs 2011

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie informuje,
że przeprowadziło wstępny etap eliminacji nadesłanych prac plastycznych na Międzynarodowy Konkurs Plastyczny pt. „Moja przygoda w Muzeum” organizowany przez Muzeum Okręgowe w Toruniu.
Na konkurs wpłynęło ogółem 18 prac: Szkoła Podstawowa nr 6
w Ciechanowie – 11 prac oraz Gimnazjum Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie – 7 prac.
Wszystkie prace dzieci wykonały pod kierunkiem nauczycielki i opiekunki plastycznej Pani Ireny Turowskiej.

Wykaz prac, które zostały nadesłane na eliminacje konkursowe „Moja przygoda w Muzeum” do Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie:

l.p Imię i nazwisko wiek Tytuł pracy Szkoła klasa Opiekun
1. Katarzyna Szymańska – 15 lat- Dworek przed burzą
Gimnazjum nr 3 w Ciechanowie
2. Dominika Kowalewska -11 lat – Leżące drzewo
Szkoła Podst. Nr 6 Ciechanów
3. Kamila Gortat – 10 lat – Chata na wsi
Szkoła Podst. Nr 6 Ciechanów
4. Weronika Zagórska -11 lat – Stokrotki w Gołotczyźnie
Szkoła Podst. Nr 6 Ciechanów
5. Natalia Kaliszewska -11 lat -Pośród liści, gałęzi i traw w Parku
w Gołotczyźnie Szkoła Podst. Nr 6 Ciechanów
6. Oliwer Białorudzki – 10 lat – Dworek w Parku
Szkoła Podst. Nr 6 Ciechanów
7. Łukasz Pepłowski -15 lat Drzewo
Gimnazjum nr 3 w Ciechanowie
8. Kinga Kwiatkowska -15 lat – Cicha refleksja
Gimnazjum TWP w Ciechanowie
9. Magda Pełka – 14 lat – Dworek
Gimnazjum nr 3 w Ciechanowie

Jury do II ETAPU konkursu zakwalifikowało następujące prace:

1. Sylwia Czerwińska -15 lat -Dworek
Gimnazjum nr 3 Ciechanów
2. Natalia Zbyszyńska -15 lat -Rzeźba północnego Mazowsza
Gimnazjum nr 3 Ciechanów
3. Katarzyna Kaczorek -10 lat – Park w Gołotczyźnie
Szkoła Podst. nr 6 w Ciechanowie
4. Sandra Dzienkiewicz – 11 lat – Przed Dworkiem
Szkoła Podst. nr 6 Ciechanów
5. Jan Wałaszyk – 11 lat -Park w Gołotczyźnie
Szkoła Podst. nr 6 Ciechanów
6. Katarzyna Sobczyńska – 12 lat – Witraże w Muzeum Szlachty
Mazowieckiej – Szkoła Podst. nr 6 Ciechanów
7. Oliwer Białorudzki -10 lat -Kultura Żydowska w Ciechanowie
Szkoła Podst. nr 6 Ciechanów
8. Zuzanna Żbikowska – 11 lat – Ule w parku
Szkoła Podst. nr 6 Ciechanów
9. Milena Mączewska – 14 lat – Ganek w Gołotczyźnie
Gimnazjum nr 3 Ciechanów .

ORGANIZATORZY:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI
MUZUEM OKRĘGOWE W TORUNIU

CELEM KONKURSU jest pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o zbiorach muzealnych różnego typu i profilu specjalistycznego, ich rodowodzie i charakterze, a także wartościach naukowych, historycznych i artystycznych, kształtowanie gustów artystycznych oraz rozwijanie upodobań plastycznych. Konkurs adre-sowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat. Uczestnicy przygotowują prace w ramach lekcji szkolnych, bądź na zajęciach w placówkach wychowawczych lub artystycznych.

PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA uczestników Konkursu mogą być muzea sztuki, historyczne, archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, techniki, rzemiosła, biograficzne i inne za wyjątkiem muzeów martyrologicznych.

WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE jest: poznanie zbiorów określonego muzeum, wykonanie jednej lub kilku prac plastycznych związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddających nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji muzealnej,

Wstępny etap eliminacji prowadzi Muzuem Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, ul. Warszawska 61 A
PRACE o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1 winny zawierać następujące informacje:
– nazwę Konkursu
– pełne imię i nazwisko autora pracy
– dokładny wiek autora pracy
– tytuł pracy
– nazwę i adres szkoły bądź placówki kierującej prace na Konkurs
– pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego

PRAC KONKURSOWYCH NIE NALEŻY OPRAWIAĆ ANI NAKLEJAĆ.
Technika wykonanej pracy jets dowolna, temat pracy powinien być zainspirowany wizyta w Muzeum.
Prace należy nadsyłać do Muzuem w Ciechanowie do dnia 31 maja 2011 roku.
Jury z udziałem specjalistów z zakresu sztuki, muzealnictwa
i pedagogiki oceni prace w czterech kategoriach wiekowych:
5 – 9 lat; 10 – 12 lat; 13 – 15 lat ; 16 – 19 lat i dokona wyboru najlepszych prac, które z kolei prześle na ELIMINACJE MIĘDZYNARODOWE do Muzeum Okręgowego w Toruniu najpóźniej do dnia 26 czerwca 2011 roku.

Udostępnij na: