MIKOŁAJKI 2007

Muzeum Szlachty Mazowieckiej jak tradycja nakazuje kolejny

raz zaprosiła grupy przedszkolne, młodsze i starsze dzieci szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalną na „Mikołajki w muzuem” w dniach 5 – 6.12.2007r.

Miejsce: Muzeum, ul. Warszawska 61

Temat zajęcia: Święty Mikołaj

Cele ogólne:

→ Wprowadzenie dzieci w świąteczny nastrój związany

z „Mikołajkami”

→ Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie poprzez

wspólne wykonywanie zadań

Udostępnij na: