Miejscowości powiatu ciechanowskiego – wybrane informacje

Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
zapraszają na promocję książki ALFREDA BORKOWSKIEGO

Miejscowości powiatu ciechanowskiego – wybrane informacje
7 października (wtorek) 2008 r. o godz. 17:00
w Muzeum przy ul. Warszawskiej 61

Alfred Henryk Borkowski- ur. 15 czerwca 1930 roku w Mcho-wie k/Przasnysza. Lata 1939-45 wysiedlenia i poniewierka okupa-cyjna. 1951 r. matura. 1952-57 studia A.M. w Gdańsku. Działacz ZSP. Praca w szpitalu powiatowym w Suszu. Dyrektor tego szpitala 1962-67. W 1967 r. obejmuje
ordynaturę chorób płuc w Ciechanowie. Na tym stanowisku pozostał do przejścia na emeryturę w 1996 r.
W 1972 r. powołał Klub Pracy Twórczej, którego był przewodniczącym do połowy roku 1986. W 1997 r. powołał Związek Literatów Polskich, którego był prezesem do 2001 r.
W 1976 r. powołał Towarzystwo Przeciwtytoniowe. Należał do ZG Tow. Do Walki z Chorobami płuc. Bral udział
w zjazdach europejskich w Łodzi, Paryżu, Zurüchu. Od 1981 r. nieprzerwanie jest członkiem Zarządu TMZC. W 1993 r. obda-rzono go tytułem Ciechanowianina Roku.
Autor ponad 20 książek o tematyce regionalnej, biogra-ficznej dotyczącej służby zdrowia oraz ośmiu zbiorów poetyc-kich tłumaczonych na kilka języków europejskich i we frag-mentach na japoński.
Odznaczony Kawalerskim i Oficerskim Krzyżem OOP oraz licznymi odznaczeniami i dyplomami. Laureat Międzyna-rodowej i Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej
z marca 1995 r.
W 1973 r. otrzymał pisemne błogosławieństwo od prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego za obronę życia nienarodzonych Polaków.
W 2003 r. za swą działalność został zakwalifikowany do ency-klopedii biograficznej z życiorysami znanych Polek i Polaków.

Udostępnij na: