MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH

Wielkimi krokami zbliża się– MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH. Święto obchodzone jest corocznie 15 października od 1964 roku. Z tej okazji Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie zaprasza wszystkie osoby niewidome i niedowidzące wraz z opiekunami na bezpłatne zwiedzanie do swoich obiektów muzealnych. Już w najbliższą sobotę (15 października) w godzinach 8:00-16:00.

Proponujemy:

Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie/Oddział zamiejscowy Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie ul. Aleksandra Świętochowskiego 16

Międzypokoleniowa ścieżka edukacyjna w parku w Gołotczyźnie skierowana jest do wszystkich grup wiekowych z uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku i słuchu. Oprowadza ona odbiorcę po zabytkowym parku Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, w którym znajdują się budynki z ekspozycjami: w „Krzewni” Domu Aleksandra Świętochowskiego, Dworze Aleksandry Bąkowskiej, dworku drobnoszlacheckim oraz w budynkach inwentarskich. Ścieżka edukacyjna obejmuje wszystkie obiekty zabytkowe w tym pomniki, historię miejsca i postaci z nim związanych. Dzięki niej odwiedzający muzeum mogą skorzystać z planu tyflograficznego parku z opisami, (także w alfabecie Braille’a) oraz ze sprzętu multimedialnego w postaci audioprzewodników z wgraną audiodyskrypcją. Czujniki zamontowane przy najciekawszych miejscach w parku automatycznie uruchomiają odpowiednią ścieżkę dźwiękową z audiodyskrypcją, co pozwala odbiorcy dostosować zwiedzanie do indywidualnych potrzeb.

Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie ul. Zamkowa 1

Ekspozycje muzealne znajdujące się w Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie także są przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami w innej, niestandardowej formie zwiedzania. W tym celu przygotowana została prezentacja/film w specjalnych wersjach dostosowanych dla poszczególnych grup: z lektorem języka migowego, z audiodeskrypcją, z tłumaczeniem na język angielski. Prezentacja obejmuje teksty historyczne dotyczące historii zamku i ekspozycji muzealnych.

Budynek ekspozycyjny przy ul. Warszawskiej 61 w Ciechanowie

W budynku są dostosowanie wystawy stałe do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku i słuchu. Dzięki zastosowaniu sprzętu multimedialnego m.in. audioprzewodników, audiodeskrypcji, tyflografiki i innym pomocom edukacyjnym zwiedzanie ekspozycji stałych: „Utracony świat… ślady rodzin żydowskich w Ciechanowie do 1942 roku”, „Dawne rzemiosło wsi mazowieckiej w miniaturze”, „Rzeźba ludowa ze zbiorów Heleny i Mariana Przedpełskich” pozwala osobom z dysfunkcją wzroku i słuchu na odbiór sztuki pozostałymi zmysłami.

 

Grupy powyżej 10 osób obowiązują zapisy ponieważ mamy ograniczone zasoby lokalowe.

(23) 672 55 87 – Budynek ekspozycyjny ul. Warszawska 61, Ciechanów,

(23) 672 40 64 – Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie

(23) 671 30 78 – Oddział: Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, ul. Aleksandra Świętochowskiego 16

Udostępnij na: