Mazowieckie Zapusty 2010 w Idzikowicach

Tegoroczny Przegląd Grup Zapustnych odbył się we wsi Idzikowice gm. Sochocin, powiat płoński, 14 lutego 2010r.

zobacz galerię

Szesnaście zespołów rozśpiewanych, tańczących z maskami diabłów, koni,
kóż, cyganek, śmierci i wiele innych symbolicznych postaci związanych z mazowieckimi zapustami przeszło w niedzielę 14 lutego główną drogą między zaśnieżonymi domami Idzikowic. Uczestnicy odwiedzili gospodarzy, przymawiając się o poczęstunek w zamian za występ i życzenia pomyślności na cały rok. Nie omineli tez gościnnej plebani księdza proboszcza Witolda Zembrzuskiego.Później wszyscy powrócili do remizy, gdzie na scenie każda grupa przedstawiła swój program. „Aktorzy” tegorocznego Przeglądu prezentowali bardzo wysoki poziom. Szczególnie wyróżniała się grupa z Podkrajewa, gm. Wiśniewo, pow. mławski, oraz grupa Raki i Amelin , gm. Krasnosielc, pow. Maków Maz. Z tego samego powiatu makowskiego grupa seniorów z Szelkowa odtańczył tradycyjne „kontro” co sprawiło, że ten zapomniany, piękny taniec być może uda się reaktywować.

Uczestnicy Przeglądu zostali nagrodzeni dyplomami za uczestnictwo
w XXIX Przeglądzie Przebierańców Zapustnych oraz jednakowymi nagrodami pieniężnymi. Jury oceniało stopień wysycenia programu elementami tradycyjnej obrzędowości zapustnej, nawiązanie całego programu do tradycji zapustowych. Oceniano pomysłowość i tradycyjność strojów, spójność programową, dynamikę, choreografię oraz instrumenty i program muzyczny towarzyszących zespołowi grajków. Brany był również pod uwagę stopień przynależności repertuaru do jednej z kategorii merytorycznych, takich jak kabaret wiejski, czy teatr obrzędowy.
W tegorocznych „Mazowieckich Zapustach” wzięło udział wraz z członkami zespołów około tysiąca osób. Mamy nadzieję, że podobnie jak co roku Mazowieckie Zapusty osiągnęły swój główny cel jaki Muzeum Szlachty Mazowieckiej stawia przed tym corocznym ludycznym widowiskiem, tj. integracja i animacja społeczności wioskowych północnego Mazowsza.

Udostępnij na: