Mazowieckie Majowe Muzykowanie 2011

Organiatorzy: Wójt Gminy Gołymin – Ośrodek, Dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej i Ochotnicza Straż Pożarna w Watkowie, serdecznie zapraszają do Watkowa, gmina Gołymin – Ośrodek

w ostatnią niedzielę maja każdego roku

na „MAZOWIECKIE MAJOWE MUZYKOWANIE.

Folklor małomiasteczkowy i wiejski

Na północnym Mazowszu od wielu lat organizowane jest Mazowieckie Majowe Muzykowanie, które odbywa się w Watkowie, gmina Gołymin.

Dotychczasowym celem było odszukanie solistów i kapel prezentujących mazowiecki folklor wiejski. Okazało się jednak,

że trudno dziś o klarowny jego braz, wynika to z różnorodności repertuaru zachowanej tradycji muzycznej. Istnieje zatem potrzeba objęcia formułą programową folkloru wszystkich grup kulturowych zamieszkujących wsie i małe Mazowsza. Mamy tu na myśli różne grupy polskie, jak np.: folklor drobnoszlachecki czy kurpiowski oraz grupy etniczne np. folklor żydowski czy cygański.

Cele i zadania imprezy:

1) Animacja i integracja środowisk lokalnych (wiejskich

i małomiasteczkowych

2) Ochrona tradycji muzycznych regionu

3) Promocja folkloru mazowieckiego

4) Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie dziedzictwa

muzycznego Mazowsza

Miejsce i termin imprezy:

Watkowo, gmina Gołymin – ostatnia niedziela maja każdego roku

Zasięg terytorialny:

Prawobrzeżne Mazowsze – powiaty: sierpecki, płoński, pułtuski, nasielski, mławski, ciechanowski, przasnyski, makowski, w tym 21 miast i miasteczek.

Udostępnij na: