„Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, którego głównym celem jest promocja wolontariatu wśród mieszkańców naszego województwa. Termin zgłaszania kandydatów – 30 września 2015r.(http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/konkurs_mazowieckie_barwy_wolontariatu_po_raz_piaty_na_mazowszu.html?cHash=fe0461176c).

Udostępnij na: