Książka Roku 2019-2020

LIBER MAZOVIA: Tytuł Książki Roku 2019-2020 otrzymała praca pt.: „Aktywność społeczno-gospodarcza ziemian guberni płockiej w latach 1865-1914”, autorstwa dr Bogumiły Umińskiej. Uroczyste wręczenie Nagrody odbyło się 11 czerwca 2021 r. w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie, przy ul. Warszawskiej 34.

Konkurs „Mazowiecka książka roku – Liber Mazovia”, organizowany jest przez Tygodnik Ciechanowski. Zgłoszone książki ocenia Kapituła konkursu, złożona z bibliotekarzy i dziennikarzy „TC”. Wydawnictwa mogą zgłaszać sami autorzy, ale i wydawcy, zespoły redakcyjne oraz biblioteki, towarzystwa naukowe i regionalne czy osoby, dla których ma znaczenie promocja regionu. Mogą to być: monografie miejscowości, placówek oświatowych i kulturalnych, biografie znanych oraz wartych poznania postaci (urodzonych w naszym regionie lub z nim związanych), pamiętniki, dzienniki, relacje, opracowania historyczne dotyczące północnego Mazowsza lub tylko jego części oraz wydawnictwa literackie – opowiadania, powieści, zbiory legend.
Nagroda „Mazowiecka książka roku” pomaga w rozpowszechnianiu regionalnych inicjatyw wydawniczych.

 

 

Udostępnij na: