Letnie Koncerty Muzyki Dawnej

Letnie Koncerty Muzyki Dawnej odbywają się na Zamku Książąt Mazowieckich od 1992 r. Z uwagi na prowadzone na dziedzińcu zamkowym prace archeologiczne zmuszeni bylismy przenieść koncerty do budynku ekspozycyjnego przy ul. Warszawskiej 61.
W ramach cyklu organizujemy cztery koncerty w okresie letnim (czerwiec – wrzesień). W ramach koncertów prezentowane są utwory muzyczne od średniowiecza po wiek XX. Każdy z nich uzupełniany jest elementem edukacyjnym.

Koncerty adresowane są głównie do mieszkańców Ciechanowa
i tzw. subregionu ciechanowskiego.
Celem projektu jest promocja muzyki, która obecnie w minimalnym stopniu wydaje się być atrakcyjna dla ludzi młodych. Poprzez bezpośrednie zetknięcie się z wykonawcami, możliwość wysłuchania koncertu „na żywo”, obejrzeniu instrumentów stanie się im bliższa. Natomiast dla ludzi pasjonujących się tym rodzajem muzyki będzie to jedyna okazja wysłuchania koncertu
w swoim mieście.
Koncerty Muzyki Dawnej mają stworzyć szansę odbiorcy mieszkającemu w niewielkim mieście, miasteczku, wsi wysłuchania muzyki, która w chwili obecnej jest bardzo elitarna. Upowszechnienie jej, być może zaowocuje większym zainteresowaniem tym rodzajem muzyki wśród ludzi młodych. Artyści w strojach historycznych, grających na odtworzonych według dawnych wzorów instrumentach mogą zainspirować
i oprócz przeżyć duchowych, jakich dostarcza muzyka mogą stać się wzorem do naśladowania.

zobacz galerię

Udostępnij na: