LATO 2007

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, poniżej podaje informację o imprezach, które odbędą się na przestrzeni lipiec – wrzesień 2007 r., jednocześnie serdecznie zapraszając do odwiedzenia naszego miasta, a w nim naszej instytucji w skład której wchodzi:

Muzeum przy ul. Warszawskiej 61,

Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie,

Oddział Muzeum w Gołotczyźnie .

Serdecznie Zapraszamy do zwiedzenia naszych wystaw stałych i czasowych oraz do wzięcia udziału w imprezach plenerowych i koncertach:

Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, ul. Zamkowa 1,

tel. 023 672 40 64

1.Wystawa stała:

Broń palna, drzewcowa, hakownice, uzbrojenie ochronne

XV/XVIII w – cały rok

2. Cykl Letnie Koncerty Muzyki Dawnej :

1. Koncert Muzyki Dawnej w wykonaniu zespołu

Pro Musica Antiqua z Olsztyna 14.07.2007 r.

2. Koncert muzyki dawnej – 11.08.2007 r.

3. Koncert muzyki dawnej – 08.09.2007 r.

3. III Spotkania ze średniowieczem – impreza plenerowa

Budynek ekspozycyjny Muzeum przy ul. Warszawskiej 61,

tel. 023 672 55 87

Wystawy czasowa

1. „Warszawa Lalki Bolesława Prusa

2. Dzieje i blask bursztynu

3. Kolekcja i twórczość Janusza Wałkuskiego”

Cykl wystaw pt. „Rodem z Ciechanowa”

Oddział Muzeum w Gołotczyźnie Dworek, Krzewnia,

budynki gospodarcze, teren zabytkowego parku

tel. 023 671 30 78

DWOREK AL. BĄKOWSKIEJ

Wystawa stała – cały rok

1. „Szlachta mazowiecka w malarstwie i wnętrzach”

Na w/w wystawę składają się następujące wystawy:

– „Mazowieckie dwory i zaścianki”

– „Portret szlachecki XVII-XX w.”

– „Malarstwo Adama Kazimierza

– Feliksa Ciemniewskiego 1866-1915”

– „Malarstwo Jana Chryzostoma Ciemniewskiego 1908 – 1970”

– „Malarstwo i biżuteria Olgierda Vetesco 1913-1983”

2. Malarstwo i rzeźba Józefa Piwowara (1904 – 1987)

3. Ekspozycja poświęcona Aleksandrze z Sędzimirów

Bąkowskiej 1851-1926r.

1.Koncert – Spektakl „Fryderyk Chopin – Homo Artifex” 1 WRZEŚNIA 2007,

GODZ. 17,00

Wystąpią:

Dariusz Jakubowski – aktor

Katarzyna Thomas – śpiew

Przemysław Lechowski pianista

2. Koncert „Chopin w barwach jesieni”

– przy fortepianie Banu Sożuar – 22 września 2007 r.

o godz. 17,00

3. II ZAJAZD SZLACHECKI – impreza plenerowa – Dworek

i teren zabytkowego parku oraz budynki gospodarcze

29 września 2007 r.

Budynki gospodarcze

Ekspozycja maszyn i urządzeń rolniczych z przełomu

XIX / XX w. oraz wystawa stała „Pojazdy konne- cały rok

Krzewnia -dom Aleksandra Świętochowskiego po zakończonym remoncie

Udostępnij na: