ks. prof dr hab. Henryk Skorowski

28 sierpnia 2012 r.,  o godz. 14.00 w budynku  ekspozycyjnym Muzeum przy ul. Warszawskiej 61.
odbyło się  spotkanie z ks. prof. dr hab.  Henrykiem Skorowskim –  Rektorem Uniwersytetu Kardynała  Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Temat wykładu:
Potrzeba badań nad historią regionalną -warunkiem zachowania tożsamości narodowej.
Po wykładzie nastąpi podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie badań nad historią regionu pomiędzy Muzeum a UKSW

Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski (ur. 27 stycznia 1950 w Rumi)–teolog polski duchowny katolicki, salezjanin (SDB), profesor i rektor UKSW w Warszawie Pracował  jako wikariusz parafii Szczaniec w diecezji gorzowskiej (1976-1977), następnie był wikariuszem i duszpasterzem akademickim w Płocku. W latach 1988-1994 pełnił funkcję zastępcy przełożonego, a od 1994 przełożonego domu zakonnego w Łomiankach. Był zastępcą redaktora naczelnego „Saeculum Christianum” i „Seminare”. Studiował na KUL-u, gdzie w 1976 uzyskał stopień magistra teologii. W 1979 został magistrem teologii moralnej w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1982 r. obronił z tej dziedziny doktorat, również na ATK. Wykładał w Wyższym Seminarium Duchownym Salezjańskim w Lądzie nad Wartą, od 1984 prowadził zajęcia na ATK. W 1990 habilitował się z socjologii i chrześcijańskich nauk społecznych. Od 1993 był profesorem nadzwyczajnym ATK w Warszawie, od 2000r. profesor zwyczajny. Prowadził ponadto zajęcia w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie. Przez 9 lat był Dziekanem Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, następnie Prorektorem a od 2010 r. jest rektorem UKSW w Warszawie.

W 2009, za wybitne zasługi w działalności naukowo-dydaktycznej, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest publicystą Radia Maryja. Zajmuje się socjologią, politologią i katolicką nauką społeczną. Na jego dorobek naukowy składa się 14 monografii, 250 artykułów naukowych i referaty, m.in.: Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu (1990); Wokół początku życia i śmierci człowieka. Etyczne aspekty zapłodnienia in vitro i eutanazji (1990);  Chrześcijańska interpretacja praw człowieka (1993); Być chrześcijaninem i obywatelem dziś. Refleksje o postawach etyczno-społecznych (1994); Z problematyki praw człowieka. Studium z katolickiej nauki społecznej (1995); Miłośnik kultury kaszubskiej i rodzinnej Rumi.
Na okładce: R. Gbiorczyk „Jesień”, ol. pł., Warszawa 2009,

 

[nggallery id=62]

 

 

 

Udostępnij na: