Konkursy historyczne

Konkursy historyczne organizowane są cyklicznie od wielu lat .
Kierowane są do dzieci i młodzieży szkolnej z północnego Mazowsza. Polegają na pisemnym opracowaniu zapowiedzianego wcześniej tematu.

 

Na przestrzeni minionych lat dotyczyły one genealogii własnych rodów, z zaprezentowaniem najciekawszych sylwetek, jak też historii regionu, skoncentrowane na historii miejscowości czy najbliższej okolicy zamieszkania ucznia. Od dwóch lat związane są one z historią dawnych dworów i życia ich mieszkańców.

Celem naszym jest zaktywizowanie młodzieży w poznawaniu historii regionalnej. Konkursy cieszą się dużą popularnością, zaangażowaniem wielu uczniów i ich nauczycieli.

Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży architekturą i historią dawnych dworków (zabudowań gospodarczych, parków, figur i innych pozostałości). Celem jego również zainteresowanie młodzieży architekturą i historią dawnych dworów, które są dzisiaj zanikającym i wręcz nieznanym elementem naszego krajobrazu, a kiedyś stanowiły o jego pięknie, tętniły życiem nie tylko rodzinnym. Były centrami kultury, budzenia świadomości narodu i walk o jego przetrwanie.

Tytuły konkursów:
1. Mój rodowód – 1997/1998
2. Mj rodowód – 1998/1999
3. Z historii mojej okolicy – 1999/2000
4. Historia mojej rodziny i miejscowości – 2000/2001
5. Powstanie styczniowe – historia i pamięć – 2001/2002
6. Historia mojej rodziny i miejscowości – 2002/2003
7. Z historii mijego regionu – 2003/2004
8. Najciekawsze historie z kart dziejów mojej rodziny – 2004/2005
9. Wokół dawnych dworów – 2005/2006
10. Założenia dworskie we współczesnym obiektywie – 2006/2007
11. Mazowieckie dworki dawniej i dziś – 2007/2008
12. II wojna światowa na Mazowszu Północnym we wspomnieniach… – 2008/2009
13. Co kryją w sobie mazowieckie dworki…?. – 2009/2010
14. Dwór mazowiecki – przeszłość wciąż żywa
15.  Powstanie styczniowe – historia i pamięć

Udostępnij na: