KONKURS „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” – XII edycja

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił XII edycję Konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Konkurs organizuje Województwo Mazowieckie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Celami tego Konkursu są: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw dążących do podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy, a przede wszystkim zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Zachęcamy do udziału.

 Formularz zgłoszeniowy

REGULAMIN 

https://msmciechanow.nazwa.pl/muzeum/wp-content/uploads/2022/08/zał.-do-uchwały_Regulamin-Konkursu-Mazowieckie-Barw-Wolontariatu.pdf

 

Udostępnij na: