konkurs „Rzeczypospolita sarmacka”.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie,
oddział w Gołotczyźnie ogłasza konkurs na przedstawienie
teatralno-taneczno-muzyczne „Rzeczypospolita sarmacka”.

Pomysł ten adresujemy w stronę pedagogów i uczniów szkół gimnazjalnych,a także średnich. Jego celem jest propagowanie oraz zainteresowanie dorosłych i młodzieży, historią, literaturą, tańcem, muzyką, i wszystkim, co składa się na pojęcie polskiego sarmatyzmu, od XVII po wiek XIX . Jesteśmy otwarci na wszelkie formy przedstawień teatralnych, tanecznych, chóralnych itp., przybliżających wspominany wyżej temat. Bazą tematyczną, mogą być takie dziedziny wiedzy jak: literatura, sztuka, muzyka itp. obrazujące czasy, obyczaje
i życie doby Rzeczypospolitej.

1. Forma przedstawionych prac obejmować powinna :
a.
Zgłoszenie pisemne, w którym należy umieścić informacje dotyczące szkoły ( tym pieczęć), dane wraz z podaniem numeru telefonu opiekuna zamierzenia, wieku i liczby uczestników, ogólny plan prezentacji, mile widziane ilustracje.

b.
Scenariusz przedstawienia (z załącznikiem w postaci wykazu literatury, pomocy naukowych, projektów scenografii i kostiumów oraz zapisu przedstawienia w formie cyfrowej (płyta DVD, CD.))

c.
Przedstawiony zamysł, w realizacji, nie może przekraczać czasu 25 minut.

2.
Jury, w skład którego będą powołani pracownicy muzeum, oceniać będzie prace pod względem merytoryczności, pomysłowości i nowatorstwa. Przewidziane są nagrody pieniężne.
3.
Opiekunowie nagrodzonych prac zostaną powiadomieni telefonicznie.
4.
Ogłoszenie oficjalne zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi podczas „ V Zajazdu Szlacheckiego” w ostatnią sobotę września 2010r., na terenie zabytkowego parku i w Dworku w Gołotczyźnie.
Tego dnia uczestnicy nagrodzonych przedstawień, będą mogli zaprezentować swoje propozycje konkursowe scenie.
5.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i kosztów przejazdu.
6.
Prace należy przesyłać na adres Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie , oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, ul. Świętochowskiego 4, Gołotczyzna, 06-430 Sońsk, do dnia 15 sierpnia 2010r.

Udostępnij na: