Konferencje i sesje naukowe

I. Sesja „Zamek Książat Mazowieckich w Ciechanowie
„WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO” – 13.05.2004r.

Tytuły referatów:
1. Jerzy Pełka–„ Zamek w tradycji i świadomości Ciechanowian”
2. Ewa Rytter – ,,Omówienie wyników badań archeologicznych
prowadzonych na zamku w Ciechanowie w latach 1955 – 1988
i wstępne wyniki badań budynku usytuowanego pod kurtyną
południową”.
3. Marek Piotrowski –„Ratownicze prace archeologiczne
prowadzone w 2003 r.
4. dr Aleksander Kociszewski – „Karty z dziejów zamku”.
5. dr Robert Kunkiel – „Zamek w Ciechanowie na tle
średniowiecznych budowli obronnych na Mazowszu”.
6. Krzysztof Kaliściak – ,,Prace konserwatorskie na zamku
ciechanowskim”.
7. Ryszard Małowiecki – Komunikat.

II.Sesja naukowa „ROBERT BARTOŁD (1906-1996) – 25.01.2007r.

Tytuły referatów:
1) Ojciec regionalizmu mazowieckiego dr Aleksander Kociszewski.
2) Robert Bartołd odkrywca dziejów ziemi ciechanowskiej-
– Jerzy Pełka
3) Początki turystyki kwalifikowanej w Ciechanowskiem
– Ryszard Marut
4) Współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Ziemi
Ciechanowskiej- Eugeniusz Sadowski

III. Sesja „KOŚCIOŁY DREWNIANE NA MAZOWSZU”-12.04.2008 r.
Tytuły refartów:
1) „Kościoły drewniane północno–zachodniego Mazowsza”.
2) „Kościół w Zielonej. Sacrum –tradycja – zabytek” .
3) „250 lat kościoła drewnianego w Strzegowie”.
4) Problemy techniczne remontowanych obiektów sakralnych
oraz przykłady prac restauracyjnych”.
5) „Dwa przykłady uczciwego dialogu z historią bez
kompleksów współczesności i ortodoksji konserwatorskiej”.

IV. I Konferencja naukowa z cyklu ZIEMIANIE MAZOWSZA
„Aktywność kulturalno- oświatowa ziemian mazowieckich
w XIX i XX wieku” – 20.06.2007 r.

1) Tadeusz Epsztein –O potrzebie prowadzenia badań
nad ziemiaństwem „.
2) Adam A. Pszczółkowski, Krajewo-Wierciochy,
Od drobnego rycerstwa do zaangażowanego
ziemiaństwa. Trzy fazy rozwoju krza bogdańskiego
rodu Rykowskich na tle lokalnego środowiska kulturowego .
3) em. prof. Jan Marian Włodek, „Włodkowie z Niestumia
w pow. ciechanowskim”.
4) dr Aleksander Kociszewski, „Rola szlachty w narodzinach
społeczności miejskiej po Powstaniu Styczniowym”.
5) red. Piotr Szymon Łoś, „Ziemianie i społecznicy. Z dziejów
rodziny Górskich herbu Boża Wola z Woli Pękoszewskiej”.
6) mgr Leszek Taborski.”Ziemiaństwo ziemi łomżyńskiej
jako„warstwa oświecona” i jej udział w życiu
kulturalno-oświatowym .
7) dr hab. Anna Stogowska, „Dwór Gustawa Zielińskiego
w Skępem –ośrodek intelektualno-kulturalny”.
8) mgr Mariusz Marek Mysiakowski, „Ustawieni do Boga i ludzi
– postawy patriotyczne i obywatelskie rodziny Bojanowskich
w XIX i XX wieku”.
9) mgr Katarzyna Rogalska, „Rodzina Szemplińskich z Worowic
w pow. płockim”.
10) mgr Ewelina Kostrzewska, „Maria z Jodko-Narkiewiczów
Karczewska. Szkic do portretu ziemianki aktywnej”.
11) mgr Irena Żabińska, „Działalność ziemian województwa
warszawskiego na rzecz społeczności wiejskiej w okresie
międzywojennym”.
12) mgr Ryszard Marut, Śladami Kosińskich: Kęczewo,
Kowalewko, Przasnysz”.
13) mgr Wioletta Polak, „Tadeusz Rudowski z Rumoki
w pow. mławskim”.
14) mgr Piotr Kaszubowski, ” Działalność społeczno-oświatowa
rodziny Chełchowskich z Chojnowa na przełomie XIX i XXw.”
15) mgr Jerzy Pełka, „Działalność społeczna Zygmunta
Choromańskiego”.
16) mgr inż. Bogumiła Umińska, Z działalności kulturalno-
oświatowej ziemian północnego Mazowsza na przeł.XIX i XX w.

zobazc galerię

V.Konferencja naukowa z cyklu WIELCY POLACY NA MAZOWSZU
„Maria Skłodowska – Curie (1867-1934)” – 12.11.2007 r.

Tytuły referatów:
1) „Polskie korzenie Marii Skłodowskiej – Curie”.,
mgr Małgorzata Sobieszczak – Marciniak – Muzeum Marii
Skłodowskiej – Curie w Warszawie
2) Pobyt Marii Skłodowskiej w Szczukach (1886-1889)”,
dr Teresa Kaczorowska, Związek Literatów O/Ciechanów
3) „Historia powstania Instytutu Radowego w Warszawie” ,
prof. Andrzej Kułakowski,
4) „Życie duchowe Marii Skłodowskiej – Curie – dwugłos”,
prof. Jan Piskurewicz, Instytut Historii Nauki PAN
i mgr Małgorzata Sobieszczak– Marciniak, Muzeum Marii
Skłodowskiej – Curie w Warszawie .

zobacz galerię

5) Wyjazd do Szczuk i Krasnego

zobacz galerię

VI. Sesja naukowa „DWÓR – GINĄCY ZABYTEK W KRAJOBRAZIE
MAZOWSZA” – 30.09.2008r.
Tytuły referatów:
1) prof. dr hab. Anna Stogowska -„Dwór siedziba ziemiaństwa
na Mazowszu”.
2) prof. dr hab. Grzegorz Pawlicki – Rekonstrukcja dworu
w Sierakówku”.
3) architekt Jacek Jaśkowiec – Współczesne budownictwo
nawiązujące do budynków dworskich,
4) mgr inż. Tadeusz Wrzos – Nowoczesne metody zabezpieczania
budynków zabytkowych dworów polskich,
5) mgr Bogumiła Umińska – Mazowieckie dworki dawniej
i dziś w świetle konkursów dla młodzieży szkolnej”.

zobacz galerię

 

Udostępnij na: