Koncerty w 2007 r.

1.Koncert japońskiej skrzypaczki Satomi Yasutaniya 14.02.2007 r.

2.Rok Karola Szymanowskiego – koncert w wykonaniu Marty Podejko i Agnieszki Kozło 24.05.2007 r.

3. Z cyklu Letnie Koncerty Muzyki Dawnej „Koncert muzyki
różnych epok” w wykonaniu : Marta Lawrence – mezzosopran,
Piotr Stawski – skrzypce, Tadeusz Czechak – lutnia, gitara
oraz prowadzenie koncertu – 09.06.2007 r.

4. Koncert Lubelskiej Federacji Bardów w parku w Gołotczyźnie 14.06.2007 r.

5. Koncert chóru Państwowej Szkoły Zawodowej
w Ciechanowie – 15.06.2007 r.

6. Koncert Muzyki Dawnej „Pro Musica Antiqua” -14.07.2007 r.

7. Muzyczna podróż po Europie XVI , XVII i XVIII w.”
11.08.2007 r.

8. Fryderyk Chopin – Homo Artifex
W wykonaniu: Dariusz Jakubowski – aktor, Katarzyna Thomas
– sopran, Przemysław Lechowski – pianista – 01.09.2007 r.

9. „Koncert w anielskiej aurze” w wykonaniu Anny Faber
– harfa koncertowa, – 06.09.2007 r.

10. Letnie Koncerty Muzyki dawnej „Open Folk” – 08.09.2007 r.

11. Koncert muzyki średniowiecznej – zespół „Abalienatus” 08.09.2007 r.

12. Chopin w barwach Jesieni: w wykonaniu światowej sławy
pianistki Banu Sazuar – 22.09.2007 r.

13. Koncert zespołu „Mikroklimat” – 08.11.2007 r.

14. „W kręgu mazowieckich ziemian przełomu XIX i XX wieku”
z cyklu „W mazowieckim dworze”
W wykonaniu Roberta Dymowskiego – bas – 11.12.2007 r.

15. Koncert zespołu Muzyki dawnej ContraBelluM
„Muzyka w szlacheckim dworze” – 14.12.2007 r.

16. Koncert świąteczny „Wieczór kolęd” w wykonaniu Małgorzaty
Długosz – sopran 20.12.2007 r.

Udostępnij na: