IV Międzynarodowa Konferencja z cyklu: Rola szlachty w kształtowaniu krajobrazu kulturowego

Znaczenie edukacyjne kultury drobnoszlacheckiej
Ciechanów 8-9 grudzień 2011
(Obrady odbywają się w siedzibie Muzeum Szlachty Mazowieckiej, ul. Warszawska 61a)

I Dzień 8.12.2011.

9:30 Powitanie gości- dyr. M.Sz.M.w Ciechanowie H.Długoszewska-Nadratowska. Prowadzenie przedpołudniowej sesji plenarnej- Prof. dr hab. A.Krajewski
10:00 –10:20 dr I. Kotowicz- Borowy Znaczenie tradycji etosu drobnoszlacheckiego w Polsce i poza jej granicami .
10:20- 10:40 M.Piotrowski – Zarys teorii dotyczącej genezy powstawania szlachty mazowieckiej
10:40-11:00 D. Ablamowicz – „W kwestii możliwości i potrzeb edukacyjnych historii kultury drobnoszlacheckiej(casus Wielkiego Księstwa Litewskiego)
11:00-11:20 A.Kobyliński- Znaczenie edukacyjne kultury drobnoszlacheckiej w Galicji wschodniej
11:20-11:40 H.Dumin- Szlachta zagrodowa w Brazylii
11:40-12:00 Przerwa kawowa
12:00-12:20 S. Żałobka- Postawy polityczne potomków drobnej szlachty jako efekt transmisji historycznego etosu tej grupy
12:20-12:40 A. Berezowski- Oddziaływanie kultury drobnoszlacheckiej na inne warstwy społeczne12,40-13,00 T. Kozikowski- Wpływ wartości etosu drobnoszlacheckiego na subkulturę „ Młodzież Wszechpolski.”
13:00-13:20 dr T. Jaszczołt- Szlacheccy studenci z Podlasia na Uniwersytecie krakowskim w XV-XVI wieku
13:20-13:40 dr M. Roguski- Awanse sejmikowe i urzędnicze drobnej szlachty liwskiej na przełomie XVIII I XIX w.
13:40-14:00 prof. dr hab. A. Krajewski-Szlachta cząstkowa z okolic Czyżewa w świetle akt metrykalnych z XIXw.
15:30-15:50 B.Kielak -Zaścianek w dolinie Orzu
15:50-16:10 J.Wieleba- Znaczenie edukacyjne kultury drobnoszlacheckiej w powiecie janowskim
16:10-17:00 Dyskusja
17:30 Wernisaż wystawy pt. :Tradycje etosu drobnoszlacheckiego w kraju i poza jego granicami

II Dzień 9.12.2011

Prowadzenie sesji plenarnej: prof.dr hab. A. Dobroński
9:30-9:50- dr T. Rembalski, Rola wydawnictw rodzinnych w pielęgnowaniu tradycji drobnoszlacheckich na Kaszubach
9:50-10:10-,G.Wróblewska,Budowa tożsamości kulturowej mieszkańców gminy Przasnysz w oparciu o tradycje historyczne
10:10-10:30- B.Grochola ,Znaczenie wykorzystywania wybranych elementów kultury drobnoszlacheckiej in.situ(gmina Janowiec Kościelny)
10:30-10:50- prof.dr hab.A.Dobroński Drobna szlachta wpisana w etos regionu Łomżyńskiego
10:50-11:20-P.Kaszubowski,Działanie edukacyjne w zakresie historii kultury drobnej szlachty na terenie pow.przasnyskiego
11:20-11:40- B.Umińska,Działalność oświatowa mazowieckiej szlachty na wybranych przykładach Wróblewska
11:40-12:00- prof. dr hab. R. Juszkiewicz, Szlachetczyzna i jej patriotyzm na Pobożu po 1945r. 12,00-12:20-A.Pszczółkowski,Szlachta pobożańska w walce ze szkołą elementarną
12:20-13:00 Dyskusja,
13:00-13:30 Zakończenie obrad

Udostępnij na: