Interaktywna ścieżka edukacyjna w kompleksie dworkowo-parkowym w Gołotczyźnie

Od 29 listopada 2019 r. można zwiedzać Kompleks dworkowo-parkowy z Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie korzystając  z Międzypokoleniowej interaktywnej ścieżki edukacyjnej.

Ścieżka edukacyjna skierowana do wszystkich grup wiekowych z uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku i słuchu.” Zapraszamy.

Międzypokoleniowa ścieżka edukacyjna w parku w Gołotczyźnie skierowana jest do wszystkich grup wiekowych z uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku i słuchu. Oprowadza ona odbiorcę po zabytkowym parku Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, w którym znajdują się budynki z ekspozycjami: w „Krzewni” Domu Aleksandra Świętochowskiego, Dworku Aleksandry Bąkowskiej, dworku drobnoszlacheckim oraz w budynkach inwentarskich. Ścieżka edukacyjna obejmuje wszystkie obiekty zabytkowe w tym pomniki, historię miejsca i postaci z nim związanych. Dzięki niej odwiedzający muzeum mogą skorzystać z planu tyflograficznego parku z opisami, (także w alfabecie Braille’a) oraz ze sprzętu multimedialnego w postaci audioprzewodników z wgraną audiodyskrypcją.
Czujniki zamontowane przy najciekawszych miejscach w parku automatycznie uruchomiają odpowiednią ścieżkę dźwiękową z audiodyskrypcją, co pozwala odbiorcy dostosować zwiedzanie do indywidualnych potrzeb.

 

Zadanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Udostępnij na: