Ikony Katarzyny Kobuszewskiej – wystawa czasowa

Wystawa Ikony Katarzyny Kobuszewskiej obejmuje piękną kolekcję obrazów sakralnych, mających swoje źródło w kulturze bizantyjskiej i charakterystycznych dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich. Według tradycyjnych, odwiecznych reguł technicznych zostały też napisane. Zawierają również swój ładunek duchowy. Ikonopisarka podkreśla bowiem, iż całemu procesowi powstawania każdej ikony towarzyszy piękna Modlitwa ikonopisa. Dlatego też wystawa ta jest dla naszego Muzeum także pewnego rodzaju sacrum. Spełnia ponadto ważną funkcję dydaktyczną. Ikony zostały bowiem zaprezentowane z podziałem na poszczególne typy ikonograficzne, opatrzone odpowiednim komentarzem.
Otwiera je Mandylion – wizerunek świętego Oblicza Jezusa, który należy do najstarszych, mylony często z chustą św. Weroniki. Z Nim związana jest historia uzdrowienia króla Abgara V w 33 r. n.e. (żyjącego w Edessie, Syrii). Obok Mandylionu znajdują się przedstawienia Chrystusa jako Pantokratora.
Najliczniejszą grupą są ikony Maryjne. Wśród nich najpopularniejsze i jednocześnie najstarsze typy to Hodegetria (Wskazująca drogę – Matki Bożej trzymającej Jezusa na lewym swym ramieniu, a prawą ręką wskazującą na Syna), reprezentowane tu przez wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej, Smoleńskiej i Śnieżnej (Salus Populi Romani). Natomiast typ Eleusy (Czułej – wizerunek Matki i Dzieciątka tulących się do siebie) – reprezentuje Matka Boża Włodzimierska.
Ciekawą grupę stanowią też prezentowane tu tzw. ikony świąteczne. Autorka podkreśla, że wszystkie sceny ze Starego i Nowego testamentu Biblii są „zilustrowane” w ikonach. Na wystawie prezentowane są: Przemienienie Pańskie, Noli me tangere oraz ikona ikon, jaką jest Trójca Święta.
Osobną grupę stanowią ikony świętych z charakterystycznymi dla siebie atrybutami. Ich wygląd szczegółowo był opisany w Hermeneii – jedynym zachowanym podręczniku dla ikonopisów, napisanym przez mnicha z Furny w XVI w. – informuje w komentarzu dla tego typu ikonograficznego Katarzyna Kobuszewska. Ikony świętych zamieszczone na ekspozycji to: św. Franciszek z Asyżu, św. św. Piotr i Paweł oraz św. Mikołaj. Jest także Swięta Rodzina. Nie zabrakło również Aniołów, posłańców niebios.
Warto podkreślić, iż Pani Katarzyna Kobuszewska prowadzi warsztaty ikonopisania w swojej Pracowni Ikonograficznej w Płocku. Na wystawie zaprezentowane są także ikony jej uczennic, pań z Płocka: Joanny Małeckiej, Agnieszki Małeckiej, Barbary Misiun, Bożeny Sucheckiej, Anny Opalińskiej, Elżbiety Szkopek i Ewy Kłosińskiej.
Wystawie towarzyszy 20-minutowy film, pokazujący kulisy powstawania ikon pod okiem Pani Katarzyny Kobuszewskiej.
Zapraszamy Państwa serdecznie na wystawę, w grupach zorganizowanych i indywidualnie. Zapisy pod telefonem 23-672-55-87.
Istnieje także możliwość nabycia ikon lub zamówienia u Ikonopisarki.

dr Bogumiła Umińska
kurator wystawy

Udostępnij na: