I Konferencja naukowa z cyklu „Ziemianie Mazowsza” – 20.06.2007r.

20.06. 2007r. w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie odbyła się pierwsza konferencja naukowa z cyklu „Ziemianie Mazowsza”.
Hasłem przewodnim była „Aktywność kulturalno-oświatowa ziemian mazowieckich w XIX i XX wieku”
Miejscem konferencji był Dworek Aleksandry Bąkowskiej w Gołotczyźnie

Prelegenci i tytuły wykładów:
1.dr prof. Tadeusz Epsztein – Instytut Historii PAN
W-wa „O potrzebie prowadzenia badań nad ziemiaństwem”

2. mgr Adam A. Pszczółkowski, Krajewo-Wierciochy, „Od
drobnego rycerstwa do zaangażowanego ziemiaństwa.
Trzy fazy rozwoju krza bogdańskiego rodu Rykowskich na tle
lokalnego środowiska kulturowego”.

3. em. prof. Jan Marian Włodek, PAN Kraków,
„Włodkowie z Niestumia w pow. ciechanowskim”

4. dr Aleksander Kociszewski, Ciechanowskie Towarzystwo
Naukowe, „Rola szlachty w narodzinach społeczności miejskiej
po Powstaniu Styczniowym
5. red. Piotr Szymon Łoś – Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna
w Warszawie „Radio dla Ciebie” „Ziemianie i społecznicy. Z
dziejów rodziny Górskich herbu Boża Wola z WoliPękoszewskiej
6. mgr Leszek Taborski – Muzeum Północno-Mazowieckie w
Łomży, „Ziemiaństwo ziemi łomżyńskiej jako„warstwa
oświecona” i jej udział w życiu kulturalno-oświatowym”.

7. prof. dr hab. Anna Stogowska, Towarzystwo Opieki nad
Zabytkami Oddział w Płocku „Dwór Gustawa Zielińskiego w
Skępem – ośrodek intelektualno-kulturalny”.

8. mgr Mariusz Marek Mysiakowski, Warszawa, Ustawieni do Boga
i ludzi – postawy patriotyczne i obywatelskie rodziny
Bojanowskich w XIX i XX w.”.

9. mgr Katarzyna Rogalska, Muzeum Mazowieckie w Pocku
„Rodzina Szemplińskich z Worowic w pow. płockim”.

10. mgr Ewelina Kostrzewska, Uniwersytet Łódzki, Maria z Jodko-
Narkiewiczów Karczewska. Szkic do portretu ziemianki aktywnej

11. mgr Irena Żabińska, Toruń, „Działalność ziemianwojewództwa
warszawskiego na rzecz społeczności wiejskiej w okresie
międzywojennym”.

12. mgr Ryszard Marut, Tygodnik Ciechanowski, Śladami
Kosińskich: Kęczewo, Kowalewko, Przasnysz”.

14. mgr Wioletta Polak, Gimnazjum Nr 2 w Mławie, „Tadeusz
Rudowski z Rumoki w pow. mławskim”.

15. mgr Piotr Kaszubowski, Muzeum Historyczne w Przasnyszu,
Działalność społeczno-oświatowa rodziny Chełchowskich z
Chojnowa na przełomie XIX i XX wieku”.

16. mgr Jerzy Pełka, Muzeum Szlachty Mazowieckiej
w Ciechanowie, ” Działalność społeczna Zygmunta
Choromańskiego”.

18. mgr Bogumiła Umińska, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w
Ciechanowie, ” Z działalności kulturalno- oświatowej ziemian
północnego Mazowsza na przełomie XIX i XX wieku”.

Udostępnij na: