Historia jednego przedmiotu

Muzeum Szlachty Mazowieckiej Oddział w Gołotczyźnie serdecznie zaprasza na lekcję muzealną pod tym tytułem przedszkolaków, dzieci szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalną do Dworku w Gołotczyżnie.

W trakcie lekcji uczestnicy zostaną zapoznani z symboliką związaną z mieczem (powstanie herbu, przywołania), historią szabli jako broni przede wszystkim używanej przez szlachtę polską (sposób noszenia, ubiór szlachecki),a także z tradycją tego oręża.

Lekcja połączona jest z pokazem przykładów tej broni, reprodukcji zdjęć i obrazów związanych z tematyką.

Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem tel.

Udostępnij na: