spotkanie nt. „Hełmy Wojska Polskiego 1918 – 1990r.”

 1 października 2013 r. w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie przy ul. Warszawskiej  61 odbyło się spotkanie z panem Marcinem Dominiakiem, kpt. WKU w Ciechanowie, prezesem Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 79 pułku piechoty Strzelców Słonimskich imienia Hetmana Lwa Sapiehy, poświęcone historii hełmu Wojska Polskiego w latach 1918 – 1990. W czasie spotkania można było wysłuchać wykładu nt. hełmów jakich używano w tamtym okresie, zobaczyć prezentację multimedialną oraz obejrzeć małą ekspozycję tychże hełmów z prywatnej kolekcji pana kapitana. Spotkanie  to było kolejną lekcją historii jakie odbywają się  w Muzeum, szkoda, że nie znalazło zainteresowania wśród dzieci i młodzieży ciechanowskich szkół.

[nggallery id=78]

                           79 pułk piechoty Strzelców Słonimskich imienia Hetmana Lwa Sapiehy.

Powstał z przemianowania Białostockiego Pułku Strzelców, który organizacyjnie należał do Dywizji Litewsko-Białoruskiej, a po jej reorganizacji w październiku 1919 wszedł w skład IV Brygady 2 Dywizji Litewsko-Białoruskiej. 12 października 1921 przemianowany został na 79 Pułk Piechoty i podporządkowany dowódcy 20 Dywizji Piechoty.Pułk stacjonował w garnizonie Słonim (batalion zapasowy w Berezie Kartuskiej). W kampanii wrześniowej kluczowe zadanie w obronie północnej granicy państwa powierzono 20 DP(w opinii niemieckich dowódców
20 DP nosiła nazwę opinię „żelaznej dywizji”) 79 pułk otrzymał do obrony odcinek o szerokości frontu wynoszący 10 km i przebiegał on: lewe skrzydło oparte było o prawe obrzeza błot
Niemyje, a prawe skrzydło dochodziło do miejscowości Rudno – Jeziorowe. Na linii obrony
79 pułku miało być wybudowanych 30 bunkrów żelbetonowych. Do wybuchu wojny wybudowano jedynie 5. Dowódcą 79 pułku był wówczas ppłk dypl. Konstanty Zaborowski. Pułk toczy bohaterskie boje w pod Rzęgnowem, Żaboklikiem i Nosarzewem. Przypadło mu także zabezpieczenie całej 20 DP w momencie jej wycofywania z pod Mławy. Szlak bojowy pułk zakończył podczas obrony Warszawy. W kampanii wrześniowej 1939 walczył w składzie 20 DP (Armii „Modlin”).

Udostępnij na: